Government Programs

No Course Title No Of Days
1 Kursus Penulisan Minit Mesyuarat 2-4
2 Kursus Perkihdmatan Kaunter Yang Cemerlang 2-4
3 Kursus Protokol & Etika  Majlis 2-4
4 Kursus Pengurusan Majlis 2-4
5 Kursus Kesetiausahaan 2-4
6 Kursus Pemikiran Kreatif 2-4
7 Kursus Pra Persaraan 2-4
8 Kursus Pembangunan Peribadi 2-4
9 Kursus Pentadbiran Pejabat 2-4
10 Kursus Asas Keusahawanan 2-4
11 Kursus Pengucapan Awam 2-4
12 Kursus Pembangunan Diri & Motivasi Kerja Dalam Menjana Budaya Kerja Cemerlang 1 Malaysia 2-4
13 Outreach For Life Long Learning 2-4
14 Kursus Korporat Image 2-4
15 Kursus Penulisan Laporan 2-4
16 Kursus Leadership 2-4
17 Kursus Kesihatan & Kecergasan 2-4
18 Kursus Perkhidmatan Kaunter Yang Cemerlang 2-4
19 Kursus Motivasi 2-4
20 Kursus Pengurusan Stres 2-4